கை.அறிவழகன் எழுதியவை | ஒக்ரோபர் 30, 2010

வரலாற்றின் பாதையில் தமிழினம்.

evolutionPA_800x326

மனித இனம் கடந்து வந்த பாதை மிக நீளமானதாகவும், கடும் நெருக்கடிகள் நிரம்பியதாகவும் வரலாற்றில் பதிவாகி இருக்கிறது, ஆதி மனிதன் தனது நிலையான இருப்பிட வாழ்க்கையைக் குகைகளிலும், ஆற்றுப் படுகைகளிலும் தொடங்கியபோது இயற்கை அவனது பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை கேள்விக்குள்ளாக்கிக் கொண்டே இருந்தது மட்டுமன்றி அவனது இருப்பை மிகக் கடினமானதாகவும் மாற்றி இருந்தது, மழை, வெயில், மாற்று உயிர்களின் தொடர்ச்சியான தாக்குதல்கள், பேரழிவுகள் இவற்றை எல்லாம் கடந்து மனிதன் வரலாற்றில் நீண்ட தொலைவைக் கடந்து வந்திருக்கிறான், அரண்களை அமைத்துக் கொண்டும், அறிவாற்றலைப் பயன்படுத்தியும், உயிர் வாழ்க்கையின் ஆதாரங்களை சேகரித்துக் கொண்டும் இன்றைய நவீன மனிதன் ஒரு பாதுகாப்பான ஆளுமை நிறைந்த உயிராக மாற்றம் அடைந்திருக்கிறான், எல்லா உயிர்களையும் விடத் தான் உயர்ந்த பண்புகளையும், தகுதிகளையும் பெற்று இருப்பதாக மனிதன் தன்னை உருவகப்படுத்திக் கொண்டு  இயற்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, இயற்கையை அதன் ஒழுங்குகளைக் கட்டுப்படுத்துகிற ஆற்றலாக மாறி இருக்கிறான், இத்தகைய மாற்றம் இரண்டு வெளிகளில் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, புறக் காரணிகளால் உண்டாகிற தன்னிச்சையான மாற்றங்கள், தனி மனித மனத்தின் அகவெளிகளில் நிகழ்கிற நுண்ணிய மாற்றங்கள் இவை இரண்டும் இணைந்து இன்றைய நவீன மனிதனின் இருப்பாக மாறி இருக்கிறது, தனி மனித மனதின் ஆளுமை வேகமே இன்றைய நவீன உலகின் சிறப்பாகவும், அதே வேளையில் கடும் சிக்கலாகவும் மாறி இருக்கிறது.

மனித மனத்தின் இரு கூறுகள்:

மனித மனம் தன்னுடைய இருப்பு, தனது இருப்புக்கான வாய்ப்புகள், தன்னைப்பற்றிய மேன்மையான உருவகம், இவற்றின் அடிப்படையில் உரிமைகளை நோக்கியும், உரிமைகளுக்கான போராட்டங்களை நோக்கியும் உந்தித் தள்ளப்படுகிறது, நிலம் மற்றும் நிலம் சார்ந்த பொருட்களே தனி மனித இயல்பை மட்டுமன்றிச் சமூக மன நிலையையும் மாற்றி அமைக்கும் வல்லமை கொண்ட கருவிகளாகிறது. நிலமும், அது சார்ந்த விளைபொருட்களும் தனி மனிதனின் அவன் சார்ந்த குடும்பத்தின் வசிப்பிட மற்றும் உணவுத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதுடன் அவனுடைய இருப்பை ஒரு பாதுகாப்பான சூழலுக்குள் கொண்டு வரும் காரணியாக இருப்பதால் தன்னிச்சையாக மனித மனம் நில உரிமை நோக்கிய அல்லது பொருள் உரிமை நோக்கிய ஒரு பயணத்தைத் தேர்வு செய்து சமூகத்தையும், இனக் குழுக்களையும் உருவாக்கிக் கொண்டது, தனி மனித மனத்தின் தேவைகள் நிறைவு பெற்று விஞ்சிய பொழுதில் இரண்டு வேறு விதமான மனநிலை தோற்றம் பெறுகிறது, ஏக போக உரிமைகளை நோக்கிய மனநிலை பொருள் குவிப்பு, நில உடமை, மேலாதிக்க மனநிலை, ஏனைய உயிர்களை அழுத்தி தனது தேவைகளை எளிதாக்கும் முயற்சி என்று ஒரு பகுதியும், சம உரிமை, பகிர்தல், உழைப்பும் அதற்கேற்ற பயனும் பெறுதல் என்கிற முற்றிலும் மாறுப்பட்ட இன்னொரு பகுதியும் கோட்பாடுகளாகவும், சமூக மன நிலை சார்ந்த இயக்கமாகவும் மாறி வளர்ச்சி அடைகின்றன. ஏற்ற தாழ்வுகளும், வர்க்க பேதங்களும் பொருள் இருப்பு, மற்றும் நில உரிமை அளவீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே உலகெங்கும் பரவத் துவங்கியது.

Change%20Your%20Mind

சமூகத்தின் ஒருங்கிணைவும், தேசியத் தோற்றமும்:

தனக்கும், தன்னைச் சார்ந்து இயங்குகிற குடும்பத்திற்கும் விஞ்சிய உணவு மற்றும் பொருட் தேவைகள் வளரத் துவங்கிய மனிதக் குழுக்களின் ஆவலை நிறைவு செய்து வரைமுறைகளும், திட்டமிடுதலுமான ஒரு வாழ்க்கை முறையை மனிதனுக்குக் கற்றுக் கொடுத்தன, ஒரே மாதிரியான உணவு முறைகளையும், பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்ட மனிதன் தனது இயல்புணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவும், தொடர்பு கொள்ளவும் குறிப்பிட்ட ஒலிக் குறிப்புகளை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான், அடையாளம் செய்யப்பட்ட ஒலிக் குறிப்புகளைத் தொடர்ச்சியாக மனிதன் கையாளத் துவங்கிய போது ஒத்திசைவான அந்த ஓசைக் குறிப்புகள் மொழியாக மாற்றம் கொள்ளத் துவங்குகின்றன, ஒரே மாதிரியான ஒலிக் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தத் துவங்கிய மனிதக் குழுக்களின் அடையாளம் இனமாக அடையாளம் பெறத் துவங்கியது, இத்தகைய இனக் குழுக்கள் பல்கிப் பெருகிய போது மனிதர்களுக்கு இடையிலான தொலைவும், இடைவெளியும், பிரிவும் வரி வடிவத்தின் தேவையை உருவாக்கியது, வரி வடிவங்கள் தொலைவில் இருக்கிற இன்னொரு மனிதனோடு இணைப்பையும், உறவு நிலைகளை வலுப்படுத்தும் மூலமாகவும் மாற்றம் பெறுகிறது, ஆதி மனிதன் தனது காட்டு வாழ்க்கை முறைகளில் இருந்து நாகரீக முறைகளுக்குள் காலடி வைக்க வரி வடிவங்களும், அதன் விளைபொருளான மொழியும் பேராற்றல் மிகுந்த கருவியாக மாற்றம் கண்டது. ஆதி மனிதனின் கருவியாக இருந்த மொழி, கால ஓட்டத்தில் சமூக இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலாக மாறிப் போனதை நமக்குள் இருக்கிற ஆதி மனிதன் இன்றளவும் வியப்போடு பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

மொழியும், மனிதனும்:

மொழி மனிதனை அடையாளம் செய்தது, மொழி மனித மனங்களை உழவு செய்து பண்படுத்தியது, மொழி மனித மனத்தை மிகப் பெரிய எழுச்சியுறச் செய்து வரலாற்றின் பாதை முழுவதையும் அடைத்துக் கொண்டு தனதாக்கியது. மனித மனத்தின் தேவைகளை உணர்த்துகிற உடனடி ஊடகமாக மொழி மாற்றம் அடைந்தது, மனித இயல்புணர்வுகளுக்குத் தேவையான பொருளைப் போலவே மனித மனதின் அக நுட்பத் தேவையாக மொழி மாற்றம் கண்டது, நாகரீக உலகில் தனி மனிதனிடத்தில் இருந்து பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு மொழியின் பேராற்றல் இனம் காணப்பட்டது.குழுக்களாகவும், இனங்களாகவும் இணைந்து கிடந்த மனித உயிர்களை தேசியத்தை நோக்கியும், ஆட்சி அதிகாரங்களை நோக்கியும் மொழி வழி நடத்தியது, மொழியின் வழியாக மனிதன் ஏனைய மனிதக் குழுக்களின் பண்புகளை, அவர்களின் அறிவாற்றலை, அவர்களின் தொழில் நுட்பங்களை, அவர்களின் அறிவாற்றலை, உடல் திறனை, நிலப்பரப்புகளை, பொருள் ஈட்டு திறன்களை இப்படி எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளத் துவங்கினான், வேற்று மனிதக் குழுக்களை ஆளும் திறனை, போரிடும் வல்லமையை இன்னும் பலவற்றை மொழியின் வழியாக அறிந்து கொண்டு மனிதன் பயணித்த போது தன்னிச்சையாக தேசியம் என்கிற எல்லைகளைக் கண்டடைகிறான், பின்பு வெவ்வேறு மொழிகளைப் பேசுகிற மனிதக் குழுக்களை ஒற்றைக் குடையில் கொண்டு வருகிற நிலை வரை தேசியம் என்கிற கோட்பாடு வலுப்பெற்று ஒற்றைத் தேசியம் என்கிற பொருளாதார அடிப்படை சார்ந்த வடிவத்தை மனித இனத்தின் பகுதியாக  அகமனம் பெற்றுக் கொள்ளத் துடிக்கிறது. இரு வேறுபட்ட தனி மனித மன நிலையும், அதன் மூலமாக உருவாக்கம் பெற்ற கோட்பாடுகளுமே இன்றைய நவீன உலகின் போக்கை முடிவு செய்கின்றன. ஒன்று ஏக போக உரிமைகளை நோக்கிப் பயணம் செய்கிற மனித மனமும், அதன் சமூக இயக்கமும், இன்னொன்று சம உரிமைகளை நோக்கிப் பயணம் செய்கிற மனித மனமும் அதன் சமூக இயக்கமும். உலக வரலாற்றின் எல்லாப் பக்கங்களிலும் இவ்விரண்டு மனித மனங்களுக்கு இடையிலான போராட்டங்களே பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன.

nationalism-legs-fm

மனித மனதின் போக்கு மொழியின் வழியாகவும், கலை, கலாச்சார இயக்கங்களின் வழியாகவும் தொடர்ந்து வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது, ஏக போகச் சிந்தனைகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட மனித மனதின் ஊடாக வெளிப்பட்ட சமூக இயக்கம், தங்களுக்கான சட்ட திட்டங்களை, கொள்கைகளை வகுத்துக் கொண்ட போது குறிப்பிட்ட இனக் குழுக்களின், மொழிக் குழுக்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்து கொண்டு சொகுசான, உடல் உழைப்புக் குறைந்த வாழ்க்கை முறையைத் தனக்குக் கிடைக்குமாறு மனிதன் வடிவமைத்துக் கொண்டான், மொழியை அதற்கான கருவியாகவும் அவன் பயன்படுத்திக் கொண்டான்.  வர்க்கப் பிரிவுகளும், சாதிப் பிரிவுகளும், முரண்களும் இத்தகைய ஏக போகச் சிந்தனை வடிவங்களின் விளை பொருட்களாயின.மதம், மனிதக் குழுக்களின் உருவாக்கமாகவோ, விளைபொருளாகவோ இல்லாமல் மனித மனதின் அகவுணர்வுத் தேவைகளுக்கான ஒரு வடிகாலாகவே தோற்றம் பெற்று வளரத் துவங்கியது, ஏக போகச் சிந்தனை வடிவங்களின் உள்ளீடுகளை மதங்களுக்குள் செலுத்தி மனித இனத்தின் முதலாளி வர்க்கம் உடல் உழைப்பையும், பொருள் உற்பத்தியையும் உறிஞ்சிக் குடிக்கத் துவங்கியது. தொழிற்புரட்சிக் கால கட்டத்தின் பின்னர் உருவகம் பெற்ற எந்த ஒரு புதிய மதத்தின் தோற்றமும், ஏற்கனவே உருவாக்கி வளர்ச்சி அடைந்திருந்த மதமொன்றின் கிளையாகவோ, திருத்தம் செய்யப்பட்ட இயக்கமாகவோ இருப்பதை வைத்து நாம் அதனை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும்.

தமிழினத்தின் அடையாளம்:

உலகின் ஏனைய மொழிவாரித் தேசியங்களில் காணக்கிடைக்கிற பொருள் மற்றும் வணிக அடையாளங்களை நவீனத் தமிழ் தேசியம் பெற்றிருக்கவில்லை, ஆங்கில மொழித் தேசியங்களின் மிகப்பெரிய அடையாளமாகப் பொருள் ஈட்டலும், மேலாதிக்க உணர்வும் கண்டறியப்பட்டதைப் போலத் தமிழ்த் தேசிய அடையாளங்கள் நிலை கொண்டிருக்கவில்லை, மாறாக சம உரிமை நோக்கோடு கூடிய பல்வேறு இலக்கியச் சுட்டல்களை, பதிவுகளை, கலை கலாச்சார வெளிப்பாடுகளைக் கொண்டதாகவே தொழிற்புரட்சிக்கு முந்தைய தமிழ் இனக் குழு மற்றும் நிலப்பரப்பு அடையாளம் காணப்பெறுகிறது.பண்டைத் தமிழ் மரபுகளின் கூறுகளை வரலாற்று இயக்கத்தை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் போது சோழ மன்னர்களின் இயக்கம் பெரிய அளவில் ஏக போக உரிமைகளுக்கான படையெடுப்புகளை, ஆளுமை வீரியத்தைக் கொண்டதாக அறியப்படுகிறது, வேறெந்த அரசுகளும், காலமும் தமிழ் மக்களின் அரசியல் வெளிகளில் ஏக போகத்தை நோக்கிய மிக வேகமான நகர்வை மேற்கொண்டதாகத் தெரியவில்லை, தனது தேவைகளுக்கு அதிகமான உணவை, பொருளை, நிலங்களை, உரிமைகளை பகிர்ந்து வாழ்தலே அறம் சார்ந்த நல வாழ்க்கை முறை என்று பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னராகவே தமிழ் மொழி பேசும் இனக் குழுக்கள் ஆசியப் பரப்பில் அறியப்படுகிறார்கள், இதற்கான மொழி வழியிலான சான்றுகளை, வரலாற்றுப் பதிவுகளை நாம் சங்க காலம் தொடங்கி இன்றைய நவீனத் தமிழ் இலக்கியம் வரையில் அறிந்து கொள்ள இயலும்.

தனியான மிக நுட்பமான அகவுணர்வுக் குறியீடுகள் கொண்ட முதிர்ந்த, நெகிழ்வான வாழ்க்கை முறைகளை தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் வாழ்க்கை முறையாகக் கொண்டிருந்தார்கள், பல்வேறு புறக் காரணிகள் இப்படியான ஒரு சமூக மன நிலையை சிதைவுறச் செய்தன, மாற்று இனக் குழுக்களின் அதிகாரக் கைப்பற்றல், நில ஆக்கிரமிப்பால் நிகழ்ந்த உழைப்புச் சுரண்டல், சிலை வழிபாட்டு முறை, மத நம்பிக்கைகளின் தீவிரத் தன்மை, ஏக போக உரிமைகளை நல்லறமாகச் சித்தரித்த குருகுலக் கல்வி முறைகள், பொருள் ஈட்டுதலின் போதான பண்பாட்டுச் சிதைவுகள், அறிவுத் தளங்களில் நிகழ்ந்த வன்முறை போன்றவை தமிழ் இனக் குழுக்களின் சிதைவுக்கான இன்றியமையாத சில காரணிகள்.

imgname--the_end_of_capitalism_as_we_know_it---50226711--capitalism

இத்தகைய புறக்காரணிகள் உலக இயக்கத்தின் அடிநாதமாக இருந்து சமூக மனதை மாற்றி அமைக்கத் துவங்கின, தேசிய எழுச்சி போன்ற சமூக மனதின் தேடல்கள் இல்லாத தமிழ்ச் சமூகத்தின் இருப்பில் வெவ்வேறு புறக்காரணிகள் உள்ளீடு செய்த தற்காலிக எழுச்சி நிலை மட்டுமே கண்டறியப்படுகிறது, இன்றைய நவீனத் தமிழ் இளைஞனிடத்தில் காணப்படுகிற இந்திய தேசிய எழுச்சி நிலை தான் தமிழ் மொழி பேசுகிற இனக் குழுவின் மிகத் தீவிரமான மன எழுச்சி நிலையாக அடையாளம் காணப்படுகிறது.அதே வேளை இந்த எழுச்சி நிலை சில நன்மைகளை வழங்கியது என்கிற பொதுவான கருத்தியலைத் தாண்டி தமிழ்ச் சமூகத்தின் பல்வேறு சிக்கல் மிகுந்த வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் காரணமாக அமைந்திருப்பதை நாம் புதிய தலைமுறைக்கு உணர்த்த வேண்டியது அவசியமானதாகிறது. காலனி ஆதிக்கத்திற்கு முந்தைய தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை நிலை பல்வேறு கரு மேகங்களால் சூழப்பட்டிருந்தது, வர்ணக் கோட்பாடுகள் மிகத் தீவிரமாக உள்நுழையத் துவங்கி சமூக மனத்தின் நிலைப்பாடுகளை மிகப் பெரிய சீரழிவிற்குள்

கொண்டு சென்றது மட்டுமன்றி, ஆதிக் குடிகளை அடிமைகளாகவும், இடம் பெயர்ந்த மாற்று இனக் குழுக்களை உயர்வானவர்கலாகவும் சித்தரித்த வரலாற்று, இலக்கியப் பிழைகள் மிக வேகமாக சமூக வெளிகளில் பரவத் துவங்கி இருந்தன, சாதீய அடக்கு முறைகளும், வாழ்க்கை முறையும் வர்க்க பேதத்தின் மாற்று வடிவமாக வளரத் துவங்கி இருந்தது, இவற்றை எதிர்த்து ஒலிக்கத் துவங்கிய குரல்களின் தொகுப்பு இயக்கங்கள், ஒட்டு மொத்தக் காலனி ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான பெரும் கூச்சலில் கரைந்து போயிருந்தன. காந்தியம் போன்ற இந்திய இந்திய தேசக் கட்டமைப்பை வலிமையுறச் செய்யும் முதலாளித்துவத்தின் கரங்கள், மேலாதிக்க ஆற்றல் நிரம்பி இருந்த, ஏவல் அடிமைகளின் கரங்களாக மாற்றம் கண்டிருந்தன, வெகு நுட்பமாகவும், வேறு வழியின்றியும் காலனி ஆதிக்க எதிர்ப்பு நிலை அரசியல் தேசிய எழுச்சியாக மாற்றம் கனத் துவங்கியது. பல்வேறு மொழிக் குழுக்கள், இனக் குழுக்கள், பண்பாட்டு விழுமியங்கள் ஒற்றைக் குடையில் அடைக்கப்பட்டு விடுதலை முத்திரை குத்தப்பட்டன, இந்திய யூனியனுக்குள் ஒரே இரவில் தனித் தனியான குழுக்கள் சிறையடைக்கப்பட்டன, இலங்கைத் தீவில் நிலை கொண்டிருந்த மூன்று வெவ்வேறு தேசிய இனங்கள் ஒரே மூட்டையாகக் கட்டப்பட்டன.

periyar_anna_stick1

திராவிட இயக்கங்களின் தோற்றம்:

காலனி ஆதிக்க எதிர்ப்பு எழுச்சி நிலை ஒரே இரவில் தேசிய எழுச்சியாகப் புத்துருவம் கொண்டது மட்டுமன்றி, சிக்கலான அரசியல், பொருளாதாரம், பண்பாட்டு அடிப்படை மரபுகளைத் தகர்த்து எறிந்தது, தன்னெழுச்சியும், அறிவாற்றலும் நிரம்பி இருந்த தமிழ் மொழி பேசும் மக்களின் மீது வர்ணம், வர்க்கம் தவிர்த்த ஒரு புதிய தேசிய உளவியல் போர் தொடுக்கப்பட்டு இரண்டு மூன்று பதின் ஆண்டுகளில் வெற்றியும் காணப்பட்டது. தொடர்புகள் அற்ற வரலாற்று நிகழ்வுகளையும், பயன்கள் இல்லாத கருத்தியல் இயக்கங்களையும் தமிழ்ச் சமூகம் தனக்குள் உள்ளீடு செய்து கொள்ளப் பழகியது. முதலாளித்துவத்தின் சின்னங்களாகப் புதிய தமிழ்ச் சமூகம் உருவாக்கம் பெறத் துவங்கியது, தாய்மொழி சிதைக்கப்படுவதைக் கண்டு நகைக்கும் இனமாகவும், ஆன்மீகத்தின் வாயிலில் உறைந்து போன சமூக இயக்கமாகவும், நவீன முதலாளிகளின் பண்ணை அடிமைகளாகவும், அரசியல் விழிப்புணர்வு அற்ற மந்தை மனப்போக்குடன் கூலித் தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெருமையாக எண்ணுகிற புதிய தலைமுறைத் தமிழர்கள் உருமாற்றமடைந்தார்கள், கருத்தியல் விடுதலையையும், சுய எழுச்சி கொள்கிற கல்வி முறையும் மட்டுறுக்கப்பட்ட மந்தமான நிலைக்குத் தமிழர்கள் மாறி இருந்த நிலையில் திராவிட இயக்கங்களின் தேவை உருவானது.

திராவிட இயக்கங்களின் வருகை தமிழ் மக்களின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய எழுச்சியாகவே துவக்கம் கொண்டது, மூர்க்கமான, வெகு தீவிரமான எதிர்ப்பு இயக்கங்கங்களின் குவிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களின் சம உரிமை மனித மனத்தின் வெளிப்பாடு "தந்தை பெரியார்", பெரியாரின் காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த தீவிரமான போராட்டங்களும், இயக்கங்களும் நீர்த்துப் போயிருந்த தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டு, அரசியல் விழுதுகளைச் சீரமைக்கத் துவங்கி இருந்தன. ஒடுக்கப்பட்டு அடிமை மனநிலையில் இருந்த ஆதித் தமிழனின் தொடர்ச்சியில் அவனது அகவெளியில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை, விடுதலை பெற்ற சம உரிமை வாழ்க்கை முறை பற்றிய கனவுகளைத் "தந்தை பெரியார்" உயிர் கொள்ளச் செய்தார், கருத்தியல் உள்ளீடுகளை ஊடகங்களின் வாயிலாக அவர் முடுக்கி விட்டிருந்தார், மாற்று மதங்களைப் பற்றிய பாதைகளைத் தேர்வு செய்த "அயோத்திதாசப் பண்டிதர்" போன்றவர்களின் இயக்கத்தை விடவும் நம்பிக்கை வாய்ந்த, வீரியம் மிகுந்த வெகு மக்களின் இயக்கமாகப் பெரியாரின் திராவிட இயக்கம் இருந்ததற்கு அவரது மூர்க்கமான போராட்ட குணமும், எளிமையும் காரணமாக அமைந்தன. காலனி ஆதிக்க விடுதலைக்குப் பின்னரான அரசியல் இயக்கங்கள் அத்தகைய ஒரு எழுச்சி மிகுந்த பயணத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் தொய்வடையச் செய்தன. மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குறைவான பயனற்ற அதிகார வரம்புகளும், நடுவண் அரசின் மேலாதிக்க நிலைப்பாடும் தமிழ் இனக்குழுவின் அரசியல் அடையாளமாக மாற்றம் காண வேண்டிய, திராவிட இயக்கங்களின் அடிப்படையை வீழ்த்தி முதலாளித்துவத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டன, தொடர்ச்சியான தனிப் புகழ்சிகளையும், மேலாதிக்க மனநிலையையும் இந்திய தேசிய எழுச்சி இடம் இருந்து கற்றுக் கொண்ட தமிழக அரசியல் இயக்கங்கள் முடியாட்சி மாதிரியான எந்தக் கருத்தியல் தெளிவும் இல்லாத நீர்ப்பு நிலையை நோக்கி மீண்டும் தங்கள் பயணத்தை எதிர்த்திசையில் செய்யத் துவங்கின.

பெரியாருக்குப் பின்னரான திராவிடர் கழகம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் இவற்றின் தொடர்ச்சியும் விளை பொருளுமான தலித் மக்களின் இயக்கங்களாகிய புதிய தமிழகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி போன்றவையும் கூடத் தனி மனித வழிபாடுகளையும், சுவரெழுத்துப் புரட்சிகளையும் நோக்கித் தங்களைத் திசை திருப்பிக் கொண்டு விட்டன, அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களின் சிந்தனைத் திறனையும், அறிவாற்றலையும் மேம்படுத்தும் எந்த ஒரு திட்டங்களையும் முன்னெடுக்காத இவ்வியக்கங்களின் பயணம் இலவசங்களில் முடங்கி விட்டது மட்டுமன்றி இலவச மனநிலையில் மக்களையும் முடக்கியது.

prabha-4

ஈழப் போரும், அதன் தாக்கமும்:

இப்படியான ஒரு சிக்கலான காலகட்டத்தில் தமிழர்களின் புதிய நம்பிக்கையாகவும், புரட்சியாகவும் அடையாளம் காணப்பட்டது ஈழத் தமிழ் மக்களின் அறுபது ஆண்டுகாலப் போராட்டம், சம உரிமை மன நிலையையும், சுய மரியாதையையும் மையப்படுத்தி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஈழப்போர் தமிழர்களின் வரலாற்று மரபுகளை மீண்டுமொருமுறை மீள் கட்டுமானம் செய்தது, அறப்போரட்டங்களில் துவங்கி, ஆயுதப் போராட்டங்களில் எழுச்சியும் அடையாளமும் பெற்று, நிகழ்காலத்தின் மிகப்பெரும் மனிதப் பேரழிவைச் சந்தித்த பின்னரும் மாற்று வழிகளில் தஞ்சம் அடைந்து உலகெங்கும் புதிய தலைமுறைத் தமிழ் இளைஞர்களின் உள்ளங்களில் புதிய மாற்றங்களை ஈழப்போர் உண்டாக்கி இருக்கிறது, ஈழப் போராட்டமே தமிழர்களின் தனித்துவமான சம உரிமை மனநிலையையும், அரசியல், கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள எஞ்சி இருக்கும் ஒரே ஆயுதமாகும், தந்தை செல்வாவின் அறப்போராட்டங்கள் சிங்களப் பேராதிக்க வாதிகளால் அலட்சியம் செய்யப்பட்ட போது காலத்தின் தேவையாகவும் வழிமுறையாகவும் உணரப்பட்ட விடுதலைப் புலிகளின் ஆயுதப் போராட்டம் அளப்பரிய உயிர் வீழ்ச்சியையும், படை வலிமை இழப்பையும் உண்டாக்கி இருந்தாலும் நவீன உலகின் ஒற்றை மயமாக்கப்படும் முதலாளித்துவப் பொருளாதாரத்தின் மூர்க்கமான எதிரியாக அடையாளம் காணப்பட்டது, பல்வேறு முதலாளித்துவத் தேசியங்கள், ஒரு "மாதிரி வடிவமாக" உருவகம் பெற்று நிலை கொண்டிருந்த தமிழ்த் தேசியத்தின் இருப்பை முழு மூச்சாக எதிர்க்கின்றன.

அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் ஒற்றைச் சாளர சந்தைப் பொருளாதாரத்திற்கு முட்டுக் கொடுக்கும் இந்திய தேசியமும், அதற்கு எதிர்த் திசையில் பயணிக்கும் பொதுவுடமைப் போர்வையிலான ஏக போக உரிமைக் கோட்பாட்டுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் சீனமும் இந்த மாதிரித் தமிழ் தேசிய அமைப்பை தங்களின் மண்டல இயக்கங்களுக்கு நிகழ்ந்த உறுத்தலாகப் பார்க்கத் துவங்கின, உலக முதலாளித்துவத்தின் முகவர்களும், மொழி வழித் தேசிய இனங்களின் எதிரிகளும் தமிழ்த் தேசியத்துக்கு எதிரான இந்தப் போரை இலங்கை என்கிற பன்னாட்டு அடிமை அரசாங்கம் நடத்த வழி வகுத்தன, ஒரு ஆதிக் குடியின் வில், அம்புப் போருக்கு எதிரான பன்னாட்டு முதலாளித்துவம் நடத்திய போர் ஈழப் போர்.  சில தவறான கோட்பாட்டு வழிமுறைகளும், அரசியல் நெகிழ்வற்ற இறுக்கமும் ஈழ ஆயுதப் போரை வீழ்த்தி விட்டன என்றாலும், வீழ்த்தவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வையும், கோட்பாட்டு வெளிச்சத்தையும் அந்தப் பேரழிவில் இருந்து தான் நாம் கற்றுக் கொண்டோம், தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்தப் பேரொளியை தமிழ் மக்களிடத்தில் கையளித்தது ஒற்றை மனிதனின் விடுதலை வேட்கையும், அவனது மரபுப் படையணிகளும்.

survive_cover_full

பிரபாகரன் என்கிற அந்தத் தனி மனிதனின் வாழ்க்கையை கடந்த முப்பதாண்டு கால ஈழப் போரின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தும் பிரிக்க இயலாது. ஆயுதப் போரின் வீழ்ச்சி ஒரு மிகப்பெரிய தொய்வு நிலையை புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களிடம் மட்டுமன்றி உலகத் தமிழ் மக்களின் அகவெளிகளிலும் உண்டாக்கி இருக்கிறது, ஆயினும், தமிழினம் இவ்வாறான பல்வேறு நேரடித் தாக்குதல்களை, பண்பாட்டுத் தாக்குதலை, பொருளாதார, அரசியல் தாக்குதல்களை கடந்த காலங்களில் சந்தித்தே வந்திருக்கிறது, பல்வேறு புறக்காரணிகளையும், அகச் சிக்கல்களையும் கடந்து தனது மரபுப் பண்பாட்டுக் கூறுகளையும், மொழி வன்மையையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொடுத்தே வந்திருக்கிறது, ஈழப்போர் இனி அறிவுத் தளங்களிலும், அரசியல் தளங்களிலும் முழு வேகத்தோடு நடைபெற்றாக வேண்டிய அழுத்தம் உலக இயக்கத்தில் படிந்து கிடக்கிறது, ஈழப் போரின் வெற்றி தோல்வி என்பது சம உரிமை மன நிலை கொண்ட நவீன மனிதனுக்கும், ஏகபோக உரிமை மனநிலை கொண்ட முதலாளித்துவ மனிதனுக்கும் இடையிலான போரின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்யும். சமூக விலங்கான மனிதனின் இருப்புக்கான போராட்டம் தானே வாழ்க்கை, நாம் நல்லிருப்பை நோக்கி நம்பிக்கையோடு போரிடுவோம், ஏனென்றால் அறமே இறுதியில் வெல்லும்.

"தமிழரின் தாகம், தமிழீழத் தாயகம்" 

************


Responses

  1. any one know from what age tamil language was came to world for humanbeing.somebody told 30000yrs before.do u know sir?


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: